Terminliste Turritt - Rogaland

(Med forbehold om feil og eventuelle endringer fra arrangørene.)

Rogaland 2019


KLOSTERMILÅ (landevei - tempo) - Torsdag 25.04.2019

Arrangør: Rennesøy Sykleklubb

Lengde: 11 km

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Mastra idrettshall kl. 18:00

Nettpåmelding fra 04.04.2019
Link til påmelding

Startkontingent:
04.04 - 24.04 kl. 18:00 kr. 200
Påmelding etter kl. 18:00 og på rittdagen inntil kl. 18:00 kr. 350
Påmeldingen rittdagen skjer via nett i start/målområdet, ingen kontanter
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150

KlostermilÅ inngår i Ridley Tempocup 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: rennesoy.sykleklubb@hotmail.no
WWW: www.rennesøy-sk.no/
SPINNSPRINTEN (landevei) - Søndag 28.04.2019

Arrangør: Bryne Cykleklubb

Lengde: 66 / 44 km (puljestart)

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Vestly Idrettsbarnehage kl. 10:00

Nettpåmelding fra 15.02.2019
Link til påmelding

Seeding bestemmer startpulje
Følgende ritt fra de 2 siste år inngår i seeding for 2019
- Spinnsprinten (teller 100% / 99%)
- Dalane Rundt 2017 (teller 96%)
- Mairittet (teller 98% / 96%)
- Simplicityrittet (teller 98% / 96%)
- Tysværrittet 2018 (teller 98%)

Startkontingent
15.02 - 08.04 kr. 250
19.04 - 28.04 kr. 350
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150

Separate resultatlister for fellesstart og lagpuljer (forutsatt at det blir mer enn noen få lagpuljer)

Funksjonærritt/gjennomsykling arrangeres mandag 22. april (2. påskedag) kl. 10:00

Spinnsprinten inngår i PelotonRytteren 2019

E-Post: post@brynesprinten.no
WWW: www.brynesprinten.no
MAIRITTET (landevei) - Onsdag 01.05.2019

Arrangør: NCF Region Sør

Lengde: 75 km puljestart

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Sandnes Hallen, Sandved kl. 10:00

Nettpåmelding fra 12.02.2019
Link til påmelding

Seeding bestemmer startpulje

Følgende ritt fra de 2 siste år inngår i seeding for 2019:
- Mairittet 2018/2017
- Spinnsprinten 2018/2017
- Jærtrillen 2017
- Tysværrittet 2018

Det åpnes også opp for egne lagpuljer, se Mairittets nettside


NYHET! Det vil bli utdelt et gavekort på kr. 3.000 til den deltakeren som kommer nærmest idealtiden i rittet.
Denne settes opp før rittet og legges i en forseglet konvolutt som åpnes etter at første deltaker har kommet i mål


Startkontingent
12.02 - 23.04 kr. 250
24.04 - 29.04 kr. 399
30.04 - 01.05 kr. 499
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150


NB! Siste påmeldingsfrist på nett vil være 1. mai klokken 09:30.
Det vil ikke være etteranmelding ved start på rittdagen


Separate resultatlister for fellesstart og lagpuljer

Startnummer utdeles på handlekveld på Spinn Sykkelshop Sandnes torsdag 25. april fra klokken 15:00 til 18:00 og i startområdet innen 09:45

Mairittet inngår i PelotonRytteren 2019

E-Post: vidarsor@gmail.com
WWW: www.ncfregionsor.no/mairittet/
HÅRFAGRERITTET (terreng) - Lørdag 04.05.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: CK Haugaland

Lengde: 54 km / 27 km - puljestart

Klasser: Aldersklasser fra 17 år + Undomsritt 13-16 år

Start: Aksdal sentrum kl. 11:00
Aksdal kl. tt:mm

Nettpåmelding åpner 25. november
Link til påmelding

Startkontingent 54 km
25.11 - 31.12 kr. 299
01.01 - 16.05 kr. 599
17.05 - 02.06 kl. 10:00 kr. 699

Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 200

Startkontingent 27 km
25.11 - 31.12 kr. 299
01.01 - 16.05 kr. 299
17.05 - 02.06 kl. 10:00 kr. 399

Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 50

Startkontingent Ungdomsritt
25.11 - 02.06 kl. 10:00 kr. 100
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150

Hårfagrerittet inngår i PelotonRytteren 2019

E-Post: post@harfagrerittet.no
WWW: www.harfagrerittet.no
SIMPLICITYRITTET - PYRENEENE RUNDT(landevei) - Søndag 05.05.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: Vigrestad Sykkelklubb

Lengde: 63 km

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Vigrestadhallen kl. 10:00
Mål: På toppen av bakken til Stokkelandsmarka v/barnehagen (ca. 1 km fra Vigrestadhallen)

Nettpåmelding fra 24.04.2018
Link til påmelding

Startkontingent
24.04 - 24.06 kr. 300
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150

Funksjonærritt / gjennomsykling tirsdag 12.06.2018 kl. 18:00

Simplicityrittet inngår i PelotonRytteren 2019

E-Post: magnar.stokkeland@ecs.as
WWW: www.vigrestad-sk.no/
PRETOUR NÆRBØ (terreng) - Onsdag 08.05.2019

Arrangør: Nordsjørittet og Nærbø SK

Lengde: 37 km

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år + trimritt

Start: Jærmuseet kl. 18:00

Påmelding åpner 01.03.2019
Link til påmelding

Startkontingent
Turritt og trimritt kr. 150
For alle tre PreTourene kr. 300
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150 (turrittet)
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 50 (trimrittet)

De som fullfører alle tre PreTourene vil være med i trekningen av fine uttrekkspremier

Dusj og garderober: ja, ved Nærbø ILs idrettsanlegg

PreTour Nærbø inngår i PelotonRytteren 2019

E-Post: ingve.vold@gmail.com
WWW: www.nordsjorittet.no/pretour
KARMØY RUNDT (landevei) - Søndag 12.05.2019

Arrangør: CK Haugaland

Lengde: 76 / 43,5 km + trimritt 43,5 km

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år - trimritt fra 13 år

Start: Åkrehamn sentrum kl. 13:00

Nettpåmelding fra 27.03.2019
Link til påmelding

Startkontingent
Turritt 76 km
27.03 - 09.05 kr. 300

Turritt 43,5 km
27.03 - 09.05 kr. 250

Trimritt 43,5 km
27.03 - 09.05 kr. 200

Tillegg kr. 100 ved påmelding etter 9. mai kl. 23:59
Engangslisens til NCF kr. 150

Karmøy Rundt inngår i PelotonRytteren 2019

E-Post: post@ckh.no
WWW: www.ckh.no
GARBORGRIKET RUNDT (terreng) - Lørdag 18.05.2019
Garborgriket Rundt er seedingritt for Nordsjørittet 2019

Arrangør: Bryne Cykleklubb

Lengde: 64 km / 45 km - puljestart

Klasser: Aldersklasser fra 17 år (64/45 km) + Undomsritt 15-19 år

Start: Vestly Idrettsbarnehage kl. 11:00

Påmelding åpner 01.02.2019 og er åpen fram til start
Link til påmelding

Seeding bestemmer startpulje
Følgende ritt fra de 2 siste år inngår i seeding for 2019 (64 km):

- Garborgriket Rundt
- Nordsjørittet
- Hårfagrerittet
- Steinsvikrittet
- Birkebeinerrittet

Puljeoppsett:

Startkontingent 64 km / 45 km
01.02 - 18.03 kr. 400
19.03 - 30.04 kr. 499
01.05 - 18.05 kr. 600

Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 150 (kr. 200 fra 01.05.2019).

Startkontingent Ungdomsritt 45 km
01.02 - 18.05 kr. 200
Helårslisens er påkrevd.

Funksjonærritt/gjennomsykling arrangeres lørdag 11. mai kl. 10:00 fra Vestly Idrettsbarnehage.

Utdeling av startnummer hos Spinn Sykkelshop, Sandnes onsdag 15. mai kl. 15:30 - 17:30.

Garborgriket Rundt inngår i PelotonRytteren 2019

E-Post: post@garborgriketrundt.no
WWW: www.garborgriketrundt.no
KCC LAGTEMPOEN (landevei - tempo) - Onsdag 22.05.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: Klepp Cykle Club

Lengde: 40.6 km

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Forsamlingshuset på Horpestad kl. 18:00
Mål: Klepp kirke

Nettpåmelding åpner 11.04 og stenger 22.05 kl. 18:00
Link til påmelding

Lagtempo max 5 ryttere, minimum 4 ryttere i mål
Følgebil ikke tillatt

Startkontingent
14.04 - 22.05 kr. 1.250 pr. lag
Etterpåmelding rittdagen 16:00-17:30 kr. 1.500 pr. lag
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150

KCC Lagtempoen inngår i Spinn Trophy 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: post@kleppcc.no
WWW: www.kleppcc.no
HAUGESUND - SAUDA (landevei) - Lørdag 25.05.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: Sauda SK

Lengde: 107 km puljestart

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år + Trimklasse m/tidtaking

Start: Amanda Storsenter, Haugesund kl. 11:00
Trimklasse kl. 10:00

Nettpåmelding fra 01.03.2018
Link til påmelding

Startkontingent
01.03 - 26.05 kr. 450
Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 150

NB! Lykt foran og bak er påbudt! SKAL brukes i tunneler. Lys skal IKKE være blinkende. Kontroll av lys i startslusene, manglende lys medfører startnekt.

Haugesund - Sauda inngår i Spinn Trophy 2018, Mavic Classics 2018 og Turrytteren 2018


E-Post: post@saudask.no
WWW: www.saudask.no/?page_id=32
HAMMER STAVANGER CLASSIC (landevei) - Lørdag 25.05.2019

Arrangør: Hammer Stavanger

Lengde: 12 km / 50 km / 130 km turritt - 12 og 50 km har også trimritt uten tidtaking

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år + trimritt fra 13 år + yngre i følge med voksen

Start: Stavanger Forum Expo
Mål: Madlaveien før Tjensvollkrysset

Nettpåmelding fra 01.01.2019
Link til påmelding

Startkontingent
01.01 - 28.02 kr. 299
01.03 - 30.04 kr. 399
01.05 - 20.05 kr. 499

Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 150 (turritt)
Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 50 (trimritt)


E-Post: classic@hammerstavanger.com/
WWW: www.hammerseries.com/en/stavanger/hammer-stavanger-classic
DALANE RUNDT (landevei) - Torsdag 30.05.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: Dalane SK

Lengde: 76 km fellesstart

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år (MTB og Landevei)

Start: Slettebø Idrettsanlegg, Egersund
Kl. 10:00 - MTB
Kl. 11:00 - Landevei

Påmelding åpner 15.04.2018
Link til påmelding
Etteranmelding fram til 1/2 time før start.

Startkontingent
15.04 - 25.08 kl. 16:00 kr. 250
Etteranmelding på rittdagen kr. 300
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150

Funksjonærritt/gjennomsykling arrangeres XXXdag XX. august kl. 17:00
Påmelding via link ovenfor

Dalane Rundt inngår i Spinn Trophy 2018, Mavic Classics 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: erik.torgersen@dalanesk.no
WWW: www.dalanesk.no
HAUGESUND SPAREBANK - VATS TEMPO (landevei - tempo) - Torsdag 30.05.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: CK Haugaland

Lengde: 16 km / 32 km

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år (32 km) + ungdom 10-16 år (16 km)

Start: Vats skule kl. 18:45

Nettpåmelding fra 25.05.2018
Link til påmelding

Startkontingent:
Aldersbestemte klasser 25.05 - 04.06 (kl. 17:00) kr. 200
Kun nettpåmelding Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 150

Startkontingent aktive klasser 10-16 år kr. 100
Helårslisens

Haugesund Sparebank - Vats-Tempo inngår i Ridley Tempocup 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: post@ckh.no
WWW: www.ckh.no
PRETOUR DALANE (terreng) - Onsdag 05.06.2019

Arrangør: Nordsjørittet og Dalane SK

Lengde: 40 km

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år + trimritt

Start: Slettebø idrettsanlegg kl. 18:00
Mål: Slettebø idrettsanlegg

Påmelding åpner 01.03.2019
Mulighet for etteranmelding på rittdagen
Link til påmelding

Startkontingent
Turritt og trimritt kr. 150
For alle tre PreTourene kr. 300
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150 (turrittet)
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 50 (trimrittet)

De som fullfører alle tre PreTourene vil være med i trekningen av fine uttrekkspremier

Dusj og garderober: I start- og målområdet

PreTour Dalane inngår i Spinn Trophy 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: erik.torgersen@dalanesk.no
WWW: www.nordsjorittet.no/pretour
NORDSJØRITTET 91 KM (terreng) - Lørdag 15.06.2019

Arrangør: Nordsjørittet

Lengde: 91 km puljestart

Klasser: Aldersbestemt fra 17 år

Start: "Gruset", Egersund
Mål: Vågen i Sandnes

Nettpåmelding fra 02.10.2018
Link til påmelding

Seeding bestemmer startpulje

Resultat fra følgende ritt vil bli brukt i årets seeding:

- Nordsjørittet 2014-2015-2016-2017-2018
- Garborgriket Rundt 2017-2018-2019
- Hårfagrerittet 2017-2018
- Birkebeinerrittet 2016-2017-2018
- Grenserittet 2016-2017-2018
- Montebellorittet (Drammen) 2017
Du må oppgi din TurrittID ved påmelding til Montebellorittet

Puljeoppsett:
Pulje 1 kl. 10:00 - 60 best seedede menn og kvinner
Pulje 2 kl. 10:05 - 60 best seedede menn og kvinner
Pulje 3 kl. 10:10 - 60 best seedede menn og kvinner
Pulje 4 kl. 10:15 - 100 best seedede menn og kvinner
Pulje 5 kl. 10:20 - 100 best seedede menn og kvinner

Pulje 6 kl. 10:30 - CX/Allroad pulje menn og kvinner (kjører i Nordsjørittet 91 km)
Det er kun tillatt å sykle i denne puljen om man skal bruke denne typen sykkel
Det settes et forbehold om min. 50 påmeldte i denne puljen


Pulje 7 kl. 10:35 - Elite kvinner + Elite kvinner jr. og menn jr. (kjører i Nordsjørittet 91 km)

Pulje 8 kl. 10:40 - MTB Marathon

Pulje 9 - 14 kl. 10:45 ⇒ seeding puljer menn og kvinner
Pulje 15 - 18 kl. 11:15 ⇒ Lagpuljer og enkeltpåmeldinger

Kl. 13:00 - Elite Menn (kjøres i Nordsjørittets løype 91 km)

Både elite menn og kvinner blir en del av Norges Cup MTB Marathon som den har vært de siste årene.
I 2019 kjøres denne i ordinær løype 91 km

Startkontingent:
02.10.2018 - 14.06.2019 kr. 790 - aldersbestemt
02.10.2018 - 14.06.2019 kr. 450 - Eliteklassene
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 200

Ungdommens Nordsjøritt - 30 km
Startkontingent:
02.10.2018 - 14.06.2019 kr. 200
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 50

Klasser: M/K 13-14 og M/K 15-16

Start: Orrehallen kl. 13:00
Mål: Vågen i Sandnes
Nordsjørittet inngår i Spinn Trophy 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: post@nordsjorittet.no
WWW: www.nordsjorittet.no
NORDSJØRITTET 45 KM (terreng) - Lørdag 15.06.2019

Arrangør: Nordsjørittet

Lengde: 45 km puljestart

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Nærbø sentrum
Mål: Vågen i Sandnes

Nettpåmelding fra 02.10.2018
Link til påmelding

Puljeoppsett:
Start fra kl. 13:30

Startkontingent:
02.10.2018 - 14.06.2019 kr. 790
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 200

Nordsjørittet 45 km inngår i Spinn Trophy 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: post@nordsjorittet.no
WWW: www.nordsjorittet.no
NORDSJØRITTETS MTB MARATHON (terreng) - Lørdag 15.06.2019

Arrangør: Nordsjørittet

Lengde: ca. XXX km (Løypa blir offentliggjort 01.06.2019)

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: "Gruset", Egersund kl. 10:40
Mål: Vågen i Sandnes

Nettpåmelding fra 02.10.2018
Link til påmelding

Startkontingent:
02.10.2018 - 14.06.2019 kr. 790
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 200

I 2019 legges det til rette for minimum 150 og maks 300 som kan sykle Nordsjørittets MTB-Marathon.
Skulle det ikke bli min.150 påmeldte vil de som har meldt seg på få valget om å få refundert påmeldingsgebyret eller bli flyttet til en annen distanse.

Nordsjørittets MTB Marathon inngår i Spinn Trophy 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: post@nordsjorittet.no
WWW: www.nordsjorittet.no
TEMPO VELUX (landevei-tempo) - Tirsdag 18.06.2019

Arrangør: Bryne CK

Lengde: 22 km enkeltstart

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Vestly Idrettsbarnehage kl. 17:30

Nettpåmelding åpner 23.04.2019
Link til påmelding

To klasser:
- Temposykkel / sykkel med tempobøyle og/eller platehjul
- Landeveissykkel uten tempobøyle og platehjul

Startkontingent
23.04 - 03.06 kr. 200
04.06 - 18.06 kr. 300
Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 150

Separate resultatlister for temposykkel (inkl. landeveissykkel m/tempostyre og/eller platehjul) og standard landeveissykkel

Godkjent funksjonærritt / gjennomsykling fås ved å sende inn Strava eller GPS segment til post@bryneck.no.

Tempo VELUX inngår i Ridley Tempocup 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: post@temporittet.no
WWW: www.temporittet.no
BOKN OPP (terreng) - Lørdag 22.06.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: Bokn Sykkelklubb

Lengde: 5,5 km

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år + aktive klasser fra 13 år

Start: Kaien i Føresvik kl. 13:00

Nettpåmelding fra 01.05.2018
Link til påmelding

Startkontingent turritt
01.05 - 16.06 kr. 250
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150

Startkontingent ungdomsritt
01.05 - 16.06 kr. 100
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 50

Bokn Opp inngår i Turrytteren 2018

E-Post: post@boknopp.no
WWW: www.boknsk.no/boknopp
ODEON TEMPO BUE - BRYNE (landevei-tempo) - Tirsdag 13.08.2019

Arrangør: Bryne Cykleklubb

Lengde: 24.7 km enkeltstart

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: NAF Øvingsbane, Bue kl. 17:30
Mål: Rundkjøring (505/223) på Kvåle (rett før "1900 krysset")

Påmelding åpner 11.06.2019
Link til påmelding

To klasser:
- Temposykkel / sykkel med tempobøyle og/eller platehjul
- Landeveissykkel uten tempobøyle eller platehjul

Startkontingent
11.06 - 05.08 kr. 200
06.08 - 13.08 kr. 300
Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 150

Separate resultatlister for temposykkel (inkl. landeveissykkel m/tempostyre og/eller platehjul) og standard landeveissykkel

ODEON Tempo Bue - Bryne inngår i Ridley Tempocup 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: post@bryneck.no
WWW: www.bue-bryne.no
VESTECRITTET LYSEBOTN - BRYNE (landevei) - Lørdag 17.08.2019

Arrangør: Bryne CK

Lengde: 146 km fellesstart med seeding

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Lysebotn ved kaien kl. 11:00
Mål: Vestly Idrettsbarnehage

Påmelding åpner 18.03.2019
Link til påmelding

Seeding bestemmer startpulje.
ALLE starter kl. 11:00, seeding bare avgjør i hvilken pulje du blir plassert.

Følgende ritt fra de 2 siste år vil bli brukt i seeding for 2019:
- Vestecrittet Lysebotn - Bryne (teller 100% / 99%)
- Haugesund - Sauda (teller 97% / 95%)
- Color Line Tour (teller 98% / 96%)
- Bergen-Voss (teller 98% / 96%)

Startkontingent
18.03 - 27.05 kr. 400
28.05 - 29.07 kr. 499
30.07 - 17.08 kr. 600
Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 150 (kr. 200 fra 30.07.2019)

Båttransport til Lysebotn kr. 350

NB! Lykt foran og bak er påbudt!

Funksjonærritt / gjennomsykling gjøres lørdag 22. juni. For de som ikke har anledning denne helgen kan også andre dager godkjennes. Siste mulige dato vil være søndag 11. august.

Transport ordnes av den enkelte. Ingen tidtaking. De som ønsker rittet registrert som fullført sender inn dokumentasjon fra GPS eller Strava segment til post@bryneck.no. Man må også være påmeldt for å få rittet godkjent. Det kan ikke løses engangslisens for funksjonærritt, alle sykler på eget ansvar.

Utdeling av startnummer hos Spinn Sykkelshop Sandnes onsdag 14. august kl. 15:30 - 17:30.

Vestecrittet Lysebotn - Bryne inngår i Spinn Trophy 2018, Mavic Classics 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: post@lysebotn-bryne.no
WWW: www.lysebotn-bryne.no/
VESTECRITTET SIRDAL - BRYNE (landevei) - Lørdag 17.08.2019

Arrangør: Bryne CK

Lengde: 101 km fellesstart

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Sinnes Panorama kl. 11:00
Mål: Vestly Idrettsbarnehage

Påmelding åpner 18.03.2019
Link til påmelding

Startkontingent
18.03 - 27.05 kr. 400
28.05 - 29.07 kr. 499
30.07 - 17.08 kr. 600
Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 150 (kr. 200 fra 30.07.2019)

Busstransport til Sinnes kr. 300

NB! Lykt foran og bak er påbudt!

Funksjonærritt / gjennomsykling gjøres lørdag 22. juni. For de som ikke har anledning denne helgen kan også andre dager godkjennes. Siste mulige dato vil være søndag 11. august.

Transport ordnes av den enkelte. Ingen tidtaking. De som ønsker rittet registrert som fullført sender inn dokumentasjon fra GPS eller Strava segment til post@bryneck.no. Man må også være påmeldt for å få rittet godkjent. Det kan ikke løses engangslisens for funksjonærritt, alle sykler på eget ansvar.

Utdeling av startnummer hos Spinn Sykkelshop Sandnes onsdag 14. august kl. 15:30 - 17:30.

Vestecrittet Sirdal - Bryne inngår i Spinn Trophy 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: post@sirdal-bryne.no
WWW: www.sirdal-bryne.no/
TOSKASKABET (landevei - tempo) - Torsdag 22.08.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: Tasta & Omegn Sykkel Klubb

Lengde: 13.7 km

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Randaberg stadion kl. 18:00

Nettpåmelding fra 12.07.2018
Link til påmelding

Startkontingent:
12.07 - 15.08 kl. 23:59 kr. 200
Etteranmelding i begrenset antall en time før start kr. 300
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150

TOSKaskabet inngår i Ridley Tempocup 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: post@tastaosk.no
WWW: www.2sk.no/ritt/toskaskabet/
STEINSVIKRITTET (terreng) - Lørdag 24.08.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: Falkeid IL - Sykkel

Lengde: 55 km / 28 km

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år + ungdom 13-16 år

Start: Kl. 11:00

Nettpåmelding fra 01.04.2018

Link til påmelding

Seeding bestemmer startpulje
Følgende ritt inngår i seeding for 2016:
- Steinsvikrittet 2016-2017
- Garborgriket Rundt 2016-2017
- Hårfagrerittet 2016-2017
- Nordsjørittet 2016-2017
- Birkebeinerrittet 2016

Startkontingent
01.04 - 18.08 kr. 399
19.08 - 25.08 kr. 499
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150

Steinsvik Rittet inngår i Spinn Trophy 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: post@steinsvikrittet.no
WWW: www.steinsvikrittet.no/
KALBERGSKOGEN RUNDT - Lørdag 24.08.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: Klepp Cykle Club

Lengde: 9,2 km

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Bakken sør for Figgjoelva kl. 11:00

Nettpåmelding fra 03.07.2018
Link til påmelding

Startkontingent
03.07 - 19.08 kr. 150
Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 150

Kalbergskogen rundt inngår i Turrytteren 2018

E-Post: leder@kleppcc.no
WWW: www.kleppcc.no
KLOSTERMILENE (landevei - tempo) - Tirsdag 27.08.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: Rennesøy Sykleklubb

Lengde: 18,9 km

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Askjekaien kl. 18:00

Nettpåmelding fra 20.08.2018
Link til påmelding

Startkontingent:
14.08 - 27.08 kl. 17:59 kr. 200
27.08 kl. 18:00 - 28.08 kr. 350
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150

KlostermilÅ Høst inngår i Ridley Tempocup 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: rennesoy.sykleklubb@hotmail.no
WWW: www.rennesøy-sk.no/
NÆRBØ SK LAGTEMPO (landevei) - Onsdag 28.08.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: Nærbø SK

Lengde: 36 km lagtempo

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Bø skule kl. 17:30

Nettpåmelding fra 02.08.2017
Link til påmelding

Lagtempo max 3 ryttere, minimum 2 ryttere i mål

Startkontingent
02.08 - 14.08 KL. 23:59 kr. 600 pr. lag
Ingen påmelding ved start
Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 150 pr. rytter

Jæren Sportssenter Lagtempo inngår i Turrytteren 2017

E-Post:
WWW: www.naerbo-sk.no/
RYFYLKERITTET (landevei) - Lørdag 07.09.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: Ryfylke Sykkelklubb

Lengde: 53,7 km fellesstart

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år + Trimritt

Start: Jørpeland torg kl. 12:00
Mål: Jørpeland torg

Nettpåmelding fra 01.07.2018
Link til påmelding

NB! Felles startpulje for landevei og MTB

Startkontingent:
01.07 - 08.09 kr. 300
Helårslisens eller enganglisens til NCF kr. 150

Gjennomsykling arrangeres tirsdag 5. september kl. 18:00

Ryfylkeittet inngår i Spinn Trophy 2018 og Turrytteren 2018


E-Post: ryfylkesykkelklubb@gmail.com
WWW: www.ryfylkesykkelklubb.no/informasjon-om-ryfylkerittet/
TYSVÆRRITTET (landevei) - Lørdag 14.09.2019

Bare dato er oppdatert

Arrangør: CK Haugaland

Lengde: 75 km fellesstart

Klasser: Aldersbestemte klasser fra 17 år

Start: Frakkagjerd ungdomsskule (Tysvær) kl. 12:00

Nettpåmelding fra 20. august
Link til påmelding

Startkontingent:
20.08 - 09.09 kr. 250
Helårslisens eller engangslisens til NCF kr. 150

Tysværrittet inngår i Spinn Trophy 2018, Mavic Classics 2018 og Turrytteren 2018

E-Post: jmyklebust@me.com
WWW: www.ckh.no
Sponsorer
Squeezy
Rittprofilering