Resultat fra andre turritt


Det er økende interesse for å få registrert resultat fra turritt som ikke ligger i databasen hos Turritt.com.

I flere år (fra 2008) har det vært mulig å få registrert sine resultat fra Birkebeinerrittet i det som heter BirkenResultat.


Det er nå mulig å få registrert resultat fra andre turritt enn de som ligger i databasen hos Turritt.com. Eksempel på resultat som er lagt inn er Sykkelenern, Voss-Geilo, Zalaris Insomnia.

Resultatene kommer med i Adelskalender Rytter og Adelskalender Turritt.


Ønsker du å få registrert resultater hos Turritt.com må du sende epost til [email protected] med følgende opplysninger:

  • TurrittID
  • Navn
  • Fødselsdata (dd.mm.åååå)
  • Rittnavn
  • År deltatt
  • Arrangør
  • Link til resultater