Hva er TurrittID?

TurrittID er en unik ID som den enkelte rytter får tildelt ved registrering av første resultat i databasen hos Turritt.com.
Det er også mulig å opprette en TurrittID før en deltar i et turritt ved å sende en E-post til [email protected] (vennligst oppgi fødselsdata - dd.mm.åååå).
TurrittID brukes til å identifisere ryttere ved påmelding til turritt, ifm. seeding, ved utarbeidelse av resultatlister og til å få korrekte adelskalendere for turritt som er registrert i databasen hos Turritt.com.


What is TurrittID?

TurrittID is a unique ID that each rider will be assigned upon registration of the first result in the database at Turritt.com.
It is also possible to create a TurrittID before participating in a race by sending an E-mail to [email protected] (please provide birth data - dd.mm.yyyy).
TurrittID is used to identify riders on registering for races, to perform seeding, to get correct result lists and to achieve correct historical rankings for bike races.

Finn din TurrittID på neste side / Find your TurrittID on the next page

Turritt.com foretar seeding for Garborgriket Rundt, Mairittet, Nordsjørittet, Spinnsprinten, og Lysebotn - Bryne Rittet.


Rittprofilering